ผู้หญิง แต่งหน้า ทรงผม สีเล็บ บำรุงหน้า สุขภาพ โยคะ ออกกำลังกาย แฟชั่น


มาชิมผลไม้ให้อิ่มหนำไปทุกชนิดกับ อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน ประจำปี 2558        ฤดูร้อนของทุกปี ผลไม้ของภูมิภาคแห่งชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย กำลังรอนักท่องเที่ยวให้มาลิ้มลอง ผลไม้ไทยสดใหม่จากต้น ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวประเทศไทยภูมิภาคตะวันออก จึงเปิดเส้นทางท่องเที่ยว อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้เข้าไปสัมผัส ชิมผลไม้สด ๆ หลากหลายชนิด และช้อปติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่คุณรัก มีทั้ง สวนผลไม้ระยอง สวนผลไม้จันทบุรี สวนผลไม้ตราด ฯลฯ นอกจากจะอิ่มท้อง อิ่มบรรยากาศกันอย่างเต็มที่แล้ว ยังได้ช่วยอุดหนุนเกษตรกรกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยให้ครึกครึ้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก "แล้วมาร่วมเดินทางชิมธรรมชาติ แบบทัวร์เกษตรไปด้วยกันนะคะ"


 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก จึงได้มานำเสนอรายชื่อสวนผลไม้ในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดตราด, จังหวัดระยอง, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดนครนายก และ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีสวนต่าง ๆ ภายใต้โครงการ อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้
    
        1. จังหวัดนครนายก มีสวนผลไม้ทั้งหมด 4 สวน โดยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองทั้งหมด ได้แก่
        
        กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผลไม้ผล บ้านสาริกา 
    
        ชวนชิมและซื้อผลไม้สด ๆ จากสวนที่เน้นการปลอดแบบปลอดสารพิษเป็นของฝากกลับบ้าน อาทิ มะยงชิด, มะปรางหวาน, กระท้อน, ส้มโอ และผลไม้แปรรูป 

        ที่อยู่ : 55 หมู่ 3 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
        โทรศัพท์ : 08 1363 9249 

        สวนศรียา 
    
        สวนผลไม้ที่มีให้ชิมหลายชนิด เช่น มะปรางหวาน, มะยงชิด, ทุเรียน, ส้มโอ พร้อมสถานท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ 

        ที่อยู่ : 44/2 หมู่ 6 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
        โทรศัพท์ : 0 3738 4093 (นายไสว ศรียา) 

        สวนตายาย 
    
        ชมสวนผลไม้ และชิมผลไม้สด ๆ จากต้น เช่น มะยงชิด, มะปรางหวาน และกระท้อน 

        ที่อยู่ : 81/1 หมู่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
        โทรศัพท์ : 08 6139 6446 (นายจรูญ จวนเจริญ)

        ท่าด่านโฮมสเตย์     
    
        ที่อยู่ : 54/2 หมู่ 3 บ้านนางรอง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
        โทรศัพท์ : 0 3738 5015, 08 1804 4503 

        กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว 
    
        ร่วมชมการทำสวนผลไม้, เก็บผลไม้, ฝึกการขยายพันธุ์พืช, ซื้อผลไม้ในราคาถูกตามฤดูกาล  พร้อมชมกิจกรรมการแกะสลักเหง้าไม้ไผ่ ร่วมเลือกซื้อ และทดลองการแกะสลักด้วยตัวเอง ส่วนกิจกรรมท่องเที่ยวของนครนายก เน้นการเที่ยวแบบผจญภัย อาทิ จักรยานท่องเที่ยว, ล่องแก่งลำน้ำนครนายก, กิจกรรมเดินป่าท่องไพระยะสั้น,ชมแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง อย่าง น้ำตกนางรอง, อุทยานวังตะไคร้, น้ำตกสาริกา และวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามรถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายประดิษฐ์ สุมณฑา ประธานกลุ่ม  
2. จังหวัดสระแก้ว มีสวนผลไม้ทั้งหมด 1 สวน โดยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอวังน้ำเย็น 

        บ้านไร่ทานตะวันโฮมสเตย์ 
    
        ชมเกษตรอินทรีย์ผัก-ผลไม้ปลอดสารพิษ และการสาธิตการปลูกข้าว 

        ที่อยู่ : 141/5 หมู่ 9 ซอย 21 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
        โทรศัพท์ : 08 4115 9681, 08 1354 6042

        3. จังหวัดตราด 

               - อำเภอเมือง มี 1 สวน

        สวนผลสละสมโภชน์ 

        ผลไม้เด่น มังคุด, ลองกอง, เงาะ และทุเรียน 

        โทรศัพท์ : 08 1438 2015, 0 3967 4840

         
               - อำเภอเกาะช้าง มี 1 สวน

        สวนคุณปู่ 
    
        มีผลไม้ที่โดดเด่น ภายในสวน อาทิ ทุเรียน, มังคุด, ลองกอง, ขนุน, มัลเบอรรี่ และมะพร้าวน้ำหอม เป็นต้น 

        ที่อยู่ : ตำบลท่าช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
        โทรศัพท์ : 08 1865 8442 (คุณประกฤต)

             - อำเภอเขาสมิง มี 3 สวน

       
        สวนคุณไพฑูรย์ 

        ผลไม้เด่น ทุเรียน มังคุด และลองกอง 
        
         โทรศัพท์ : 08 6006 0132 (คุณไพฑูรย์)


        สวนผลอำไพ 

        ผลไม้เด่น มังคุด, ลองกอง, เงาะ และทุเรียน 

        โทรศัพท์ : 08 1656 3841 (คุณชัยวัฒน์)


        สวนนายอำเภอ

        ผลไม้เด่น มังคุด, เงาะ, ทุเรียน และลองกอง 

        โทรศัพท์ : 08 1379 6694, 08 1996 8303

 4. จังหวัดระยอง 
       
               - อำเภอเมือง 6 สวน

        สวนยายดา-เจ้บุญชื่น 
    
        ชมสวนบุฟเฟ่ต์ผลไม้ อาทิ เงาะ, ทุเรียน, มังคุด, สละ, ลองกอง พร้อมเรียนรู้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง เปิดให้บริการโฮมสเตย์และอาหารพื้นบ้านตลอดทั้งปี 

        ที่อยู่ : 30 หมู่ 3 เขายายดา ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
        โทรศัพท์ : 08 9099 1297, 08 9043 1330 และ 0 3866 4369 


        สวนปาหนัน 
    
        ชมสวน ชิมผลไม้ตากต้นเงาะ, ทุเรียน, มังคุด, สละ และลองกอง 

        ที่อยู่ : 60 หมู่ 3 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  
        โทรศัพท์ : 08 1300 9518, 0 3866 4477 


        สวนคุณไพบูลย์ 

        ที่อยู่ : 21 หมู่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
        โทรศัพท์ : 08 6149 1772, 08 9535 7008, 08 2210 0188 


        สวนผู้ใหญ่สมควร 

        ชิมผลไม้บุฟเฟ่ต์ อาทิ เงาะ, ทุเรียน, มังคุด 100 ปี ลองกอง, กระท้อน, สละ (สวนปลอดสารพิษรับรองจากกรมวิชาการเกษตร)

        ที่อยู่ : 57 หมู่ 3 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
        โทรศัพท์ : 08 1761 9497  


        สวนลุงทองใบ
    
        นั่งรถชมสวนผลไม้ ชิมผลไม้บุฟเฟ่ต์ 
 
        ที่อยู่ : 96/6 หมู่ 11 ตำบลตะพุง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
        โทรศัพท์ : 08 9810 6411, 08 3769 6172 


        สวนผู้ใหญ่เสวต 

        ที่อยู่ : 131/2  หมู่ 11 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
        โทรศัพท์ : 08 6149 6268, 08 6157 3182, 08 4870 8238

            - อำเภอบ้านค่าย 5 สวน

        บ้านสุภัทราแลนด์ 
        
        ที่อยู่ : 70 หมู่ 10 ตำบลหนงละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
        โทรศัพท์ : 0 3889 2048-9, 08 9936 5933 


        สวนมังคุดไทย (สวนคุณปัญญา)

        ที่อยู่ : 108/7 หมู่ 5 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
        โทรศัพท์ : 08 1481 6598, 08 1377 3056, 0 3803 2646


        สวนบ้านเรา 

        ที่อยู่ : ซอยบ้านน้ำโจน ถนนบ้านบึง-แกลง (สาย 344) ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
        โทรศัพท์ : 08 1989 9544, 08 1864 6533 


        สวนละไม 

        ที่อยู่ : 19/9 ถนนบ้านบึง-แกลง (สาย 344) ตำบล ตำบลป่ายุบใบ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
        โทรศัพท์ : 08 7082 6222, 08 1344 6322 


            - อำเภอแกลง มี 2 สวน

        ชุมชนเกษตรบ้านชากมะกรูด 
    
        ชมบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ชมสวนผลไม้ มีอาหารพื้นบ้านไว้บริการ 

        ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
        โทรศัพท์ : 08 1369 6300, 08 6159 5086 


        สวน 2 ครู (คุณโกมล) 
    
        ชมสวนผลไม้ บุฟเฟ่ต์ผลไม้เปิดให้บริการโฮมสเตย์ 

        ที่อยู่ : หมู่ 1  ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
        โทรศัพท์ 08 3117 8771, 08 1650 3767 


 5. จังหวัดจันทบุรี มีสวนผลไม้ทั้งหมด 9 สวน
        
                - อำเภอเมือง มี 3 สวน

        สวนโถทอง 
    
        ชมสวน และชิมผลไม้บุฟเฟ่ต์ อาทิ เงาะ, ทุเรียน, มังคุด 
        
        ที่อยู่ : 18 หมู่ 10 ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
        โทรศัพท์ : 0 3945 9339, 08 7835 5964


        สวน เค พี การ์เดน 

        ที่อยู่ : ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
        โทรศัพท์ : 08 9833 0645, 08 6566 2419 


            - อำเภอท่าใหม่ มี 4 สวน

        บ้านสวนลุงฉลวย

        ที่อยู่ : 18/2 หมู่ 7 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
        โทรศัพท์ : 08 7058 7173, 09 2615 3337

        สวนป้าแกลบ 

        ที่อยู่ : 43 หมู่ 8 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
        โทรศัพท์ : 0 3935 6945, 08 6366 3097, 08 1936 4585 


        วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนรักเขาบายศรี (บ้านแซงลึก)

        ที่อยู่ : 11/1 หมู่ 4 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
        โทรศัพท์ : 08 3078 8002, 08 6834 9604 


        สวนผู้ใหญ่คำนึง 
    
        ชมสวนบุฟเฟ่ต์ผลไม้ อาทิ ทุเรียน, เงาะ, มังคุด, ลองกอง, กล้วยไข่, กล้วยเล็บมือนาง เปิดบริการโฮมสเตย์ และรับประทานอาหารพื้นบ้าน สามารถเข้าเที่ยวสวนเป็นหมู่คณะได้ 

        ที่อยู่ : 6/1 หมู่ 2 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
        โทรศัพท์ : 08 9092 9596, 08 9099 0644, 0 3943 2839 


            - อำเภอแหลมสิงห์ มี 3 สวน

        สวนนายเจริญชัย
    
        ชมสวนและบุฟเฟ่ต์ผลไม้เงาะ, ทุเรียน, มังคุด และต้นโกโก้ 
        
        ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
        โทรศัพท์ : 08 1377 3558 


        สวนสาวสุดใจ 
    
        ชมสวนผลไม้ บุฟเฟ่ต์ผลไม้เงาะ, มังคุด, ทุเรียน, ลองกอง, สละ, กระท้อน และอาหารแปรรูป 

        ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี
        โทรศัพท์ : 08 1377 3190, 0 3943 4092 


        สวนประนอม
    
        ชมสวนและชิมผลไม้เงาะ, ทุเรียน, มังคุด 
        
        ที่อยู่ : 56 หมู่ 1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
        โทรศัพท์ : 08 9747 4430, 09 2595 1627


        6. จังหวัดปราจีนบุรี มีสวนผลไม้ทั้งหมด 1 สวน โดยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมือง

        ไม้เค็ด โฮมสเตย์

        ที่อยู่ : 27/2 หมู่ 2 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
        โทรศัพท์ : 08 1454 4148, 08 1458 9531 


        กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว 
    
        ปั่นจักรยานชมสวน เลือกซื้อผลไม้ทุเรียน, มังคุด, กระท้อน และชมสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงสีข้าวขนาดกลาง สมุนไพรกลั่นชีวภาพ, ชมงานศิลปะประดิษฐ์มาลัยเทียนหอม, การแปรรูปถนอมอาหาร, ดูนกหลากชนิด, ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ชมแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง อาทิ วัดแก้วพิจิตร, ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี และ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ นายจำนง ด้วงพิมพ์ ประธานกรรมการกลุ่ม 


        ถือเป็นอีกหนึ่งทริปแนะนำสำหรับ เพื่อนหลายคนที่เฝ้ารอคอยกิจกรรมชิมผลไม้ต้อนรับหน้าร้อนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา (ชลบุรี) เลขที่ 609 หมู่ 10 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์     0 3842 7667, 0 3842 8750, 0 3842 3990, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง (ระยอง, จันทบุรี) เลขที่ 153/4 ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยองโทรศัพท์ 0 3865 5420-1, 0 3866 4585, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด เลขที่ 100 หมู่ 1 ถนนตราด-แหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 0 3859 7259-60 และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก (นครนายก, ปราจีนบุรี และสระแก้ว) เลขที่ 182/88 หมู่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 0 3731 2282, 0 3731 2284


#ที่เที่ยว #เที่ยวในประเทศ #เทศกาลผลไม้บทความล่าสุดหมวด กิน เที่ยว


ยอดนิยม
อยากสวยชาตินี้ต้องลงทุนชาตินี้ 5 โลชั่นให้ผิวขาวใสได้อีก
อยากสวยชาตินี้ต้องลงทุนชาตินี้ 5 โลชั่นให้ผิวขาวใสได้อีก

สุดเจ๋ง! วิธีกำจัดขี้หูออกไป ไม่ให้อุดตันอยู่ในหูอีก
สุดเจ๋ง! วิธีกำจัดขี้หูออกไป ไม่ให้อุดตันอยู่ในหูอีก

5 ครีมทาผิวยอดนิยมสำหรับคุณสาวๆ
5 ครีมทาผิวยอดนิยมสำหรับคุณสาวๆ

เมื่อวันที่เขามีทุกอย่างและวันที่เราหมดประโยชน์...
เมื่อวันที่เขามีทุกอย่างและวันที่เราหมดประโยชน์...

รวมไอเดียถ่ายภาพ  ตัวห่างไกล ใจไม่ไกลกัน   ให้รู้ไปเลยรักแท้ไม่แพ้ระยะทาง
รวมไอเดียถ่ายภาพ "ตัวห่างไกล ใจไม่ไกลกัน" ให้รู้ไปเลยรักแท้ไม่แพ้ระยะทาง

ชวนทำ! ก้อนน้ำแข็งผลไม้ เมนูใหม่คลายร้อน กินบ่อยแค่ไหนก็ไม่อ้วน!
ชวนทำ! ก้อนน้ำแข็งผลไม้ เมนูใหม่คลายร้อน กินบ่อยแค่ไหนก็ไม่อ้วน!

ส่องความสวย  เจนนิเฟอร์ อนิสตัน  เจ้าของตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกปี 2016
ส่องความสวย "เจนนิเฟอร์ อนิสตัน" เจ้าของตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกปี 2016

9 สิ่งที่จะฉุดรั้งคุณจากความสำเร็จ
9 สิ่งที่จะฉุดรั้งคุณจากความสำเร็จ

แบ่งปันสูตร หมูยอ ตำครก เนื้อแน่นสมใจ อร่อย ถูกใจ (ซื้อกินมันแพง ทำเองซะเลย)
แบ่งปันสูตร หมูยอ ตำครก เนื้อแน่นสมใจ อร่อย ถูกใจ (ซื้อกินมันแพง ทำเองซะเลย)

5 เหตุผลที่สาว ๆ ควรอ่อยผู้ชายแทนที่จะจีบตรง ๆ
5 เหตุผลที่สาว ๆ ควรอ่อยผู้ชายแทนที่จะจีบตรง ๆ

 อย. เตือนท้องเสียให้กินเกลือแร่ ORS อย่าใช้เกลือแร่ออกกำลังกาย !
อย. เตือนท้องเสียให้กินเกลือแร่ ORS อย่าใช้เกลือแร่ออกกำลังกาย !

  แฟชั่นรองเท้าพันข้อ เทรนด์มาแรงสุด ๆ ในช่วงซัมเมอร์นี้ บอกเลยไม่ว่าจะออกงานหรือวันชิลก็ใส่ได้
แฟชั่นรองเท้าพันข้อ เทรนด์มาแรงสุด ๆ ในช่วงซัมเมอร์นี้ บอกเลยไม่ว่าจะออกงานหรือวันชิลก็ใส่ได้

17 สิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับ Louis Vuitton
17 สิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับ Louis Vuitton

นครเมกกะผุดโรงแรม The Abraj Kudai ใหญ่ที่สุดในโลก ยังกับอาณาจักร
นครเมกกะผุดโรงแรม The Abraj Kudai ใหญ่ที่สุดในโลก ยังกับอาณาจักร

แตรวงขอใจแลกเบอร์โทร เต้นยกทีม
แตรวงขอใจแลกเบอร์โทร เต้นยกทีม

8 ตัวช่วยของสาวๆ.. วิธีป้องกันและช่วยให้เล็บแข็งแรง ไม่หักง่าย!!
8 ตัวช่วยของสาวๆ.. วิธีป้องกันและช่วยให้เล็บแข็งแรง ไม่หักง่าย!!

22 แฟชั่น 'ลายดอก' สวย สดใส รับหน้าร้อน แบบสาวเกาหลี
22 แฟชั่น 'ลายดอก' สวย สดใส รับหน้าร้อน แบบสาวเกาหลี

เคยมั้ย? รักคนๆหนึ่งมาก รอการกลับมาของเขา ทั้งที่โดนหักหลัง
เคยมั้ย? รักคนๆหนึ่งมาก รอการกลับมาของเขา ทั้งที่โดนหักหลัง

พบกับไอศกรีมหลากรสที่ ร้าน Tropical Monkey
พบกับไอศกรีมหลากรสที่ ร้าน Tropical Monkey

[รีวิว] TSUJIRI ร้านไอศกรีมชาเขียว สูตรต้นตำหรับ ที่คอชาเขียวต้องไม่พลาด
[รีวิว] TSUJIRI ร้านไอศกรีมชาเขียว สูตรต้นตำหรับ ที่คอชาเขียวต้องไม่พลาด

#ที่เที่ยวภูเก็ต #ข้อห้ามออกกำลังกาย #แป้งฝุ่นคุมมัน #ไข่ปลาหมึก #เคาท์ดาวน์ปี2563 #ฤกษ์เสี่ยงโชควันนี้ #ผิวแตกลาย #สกินแคร์หน้าหนาว #ตลาดอาหารทะเล #แฟนนอกใจ #ชุดวันพีช #ค่าสินสอด #การป้องกันอุทกภัย #ถักเปียผมสั้น #วิธีทําให้หน้าเรียว #โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ #เจ็บคอ #แบบบ้าน #ความเร็วแสง #สมเด็จพระนเรศวรมหาราช #แรงเง #การรักษาความรัก #ผลไม้แช่แข็ง #ภาพตลก #อันยอง #ผลไม้อบกรอบ #มันสําปะหลัง #หม้อหุงข้าวไฟฟ้า #ยาไมเกรน #ฉี่ไม่ออก #คาถาอาคม #หน้าเหลือง #ต้นโบตั๋น #แดน #วิธีลดสิว #หารายได้เพิ่ม #กล้องแคนนอน #เอนไซม์ #ใบมะกรูด #ตัวอย่างงานวิจัย , 108porn
ข่าววันนี้ , รวมข่าวดัง , ข่าวโซเชียล , ข่าวอุบัติเหตุ , ข่าวอาชญากรรม , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวรอบโลก , ข่าวอื่นๆ , ข่าวดารา

GigGog.com