ฮวงจุ้ยทิศหัวเตียงตามปีเกิด ปีนักษัตร หันหัวเตียงทิศไหนดี

ฮวงจุ้ยหัวเตียงสำหรับคู่ที่เกิดในปีต่างๆ ทิศทางของหัวเตียงสำหรับคู่ที่เกิดในปีต่างๆ

ผู้ที่เกิดปีชวด

ควรหันหัวเตียงไปทางทิศเหนือ ห้ามหันไปทางทิศใต้

ผู้ที่เกิดปีฉลู

ควรหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห้ามหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ผู้ที่เกิดปีขาล

ควรหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันออก ห้ามหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ผู้ที่เกิดปีเถาะ

ควรหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันออก ห้ามหันไปทางทิศตะวันตก

ผู้ที่เกิดปีมะโรง

ควรหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห้ามหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ที่เกิดปีมะเส็ง

ควรหันหัวเตียงไปทางทิศใต้ ห้ามหันไปทางทิศเหนือ

ผู้ที่เกิดปีมะเมีย

ควรหันหัวเตียงไปทางทิศใต้ ห้ามหันไปทางทิศเหนือ

ผู้ที่เกิดปีมะแม

ควรหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห้ามหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ที่เกิดปีวอก

ควรหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห้ามหันไปทางทิศตะวันออก

ผู้ที่เกิดปีระกา

ควรหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห้ามหันไปทางทิศตะวันออก

ผู้ที่เกิดปีจอ

ควรหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห้ามหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ผู้ที่เกิดปีกุน

ควรหันหัวเตียงไปทางทิศเหนือ ห้ามหันไปทางทิศใต้