กิจกรรม (CSR)กำจัดขยะบริเวณริมหาดทรายชายทะเลในสถานที่ท่องเที่ยว

2รายการ ฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์ ททบ.5 ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 09.10- 09.35 น.
ช่วง สายตรวจสิ่งแวดล้อม สกู๊ป พิเศษ กลุ่มนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 34 ปี2514 และศิษย์เก่า เซนต์จอห์น ทำกิจกรรมเพื่อสังคมดูแลสิ่งแวดล้อม (CSR)กำจัดขยะบริเวณริมหาดทรายชายทะเลในสถานที่ท่องเที่ยว ที่เพื่อนๆนักเรียนในกลุ่มได้เกิดความคิดริเริ่มที่ดี โดยมิได้นัดหมายกันมาก่อน เมื่อพบเห็นเศษขยะที่น้ำทะเลซัดขึ้นฝั่งเป็นจำนวนมาก เช่นถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก ขวดน้ำจำนวนมาก เชือกไนลอนที่ทิ้งมาจากเรือประมงเรือท่องเที่ยวตามชายหาด เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ได้มีการช่วยกันทำชายหาดให้น่าดูและน่าท่องเที่ยว ปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆที่พบเห็นบริเวณชายหาดและสถานที่ที่ใกล้เคียง ต้องการให้ทุคนลด ละ เลิกทิ้งขยะ ลงในทะเล แม่นํ้าลำคลอง และเน้นความสะอาด พร้อมทั้งช่วยกันรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกต่อตนเองและเพื่อนๆในกลุ่ม เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการขับเคลื่อนตามนโยบายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม.(ยาว 4 นาที)

โพสใกล้เคียง