ตั้งใจเลี้ยว..ตั้งใจหลง..ออกนอกเส้นทางท่องเที่ยวไปกับรถคู่ใจ klx 250

4..การออกนอกเส้นทางบางครั้งก็ทำให้คุณได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ หากคุณยังใช้เส้นทางเดิมๆก็จะเห็นแค่ภาพเดิมๆลองใช้เส้นทางอื่นบ้างเพื่ออยากเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็น

โพสใกล้เคียง