ท่องเที่ยว otop นวัตวิถี วันเดียวจบ

2ท่องเที่ยว otop นวัติวิถี วันเดียวจบ หมู่บ้านเจ๊ะเหม ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
กลุ่มปักจักร,เทียวชิมชาเจ๊ะเหม,ปลูกข้าวที่โรงเรียนชาวนา,รัปทานอาหารกระบอกไม้ไผ่

โพสใกล้เคียง