เทศกาลมนต์เสน่ห์ไม้งาม สยามทิวลิป Siam Tulip Festival อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์

หากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวอันเลื่องชื่อ ความงดงามแห่งไม้ดอกสยาม ถิ่นอีสานใต้ คงพลาดไม่ได้สาหรับ เทศกาล ?มนต์เสน่ห์ไม้งาม สยามทิวลิป? Siam Tulip Festival จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ณ อุทยานไม้ดอกเพ ลา เพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ชวนเพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกกระเจียว และโชว์ดอกกระเจียวสายพันธุ์ต่างๆ กว่า 10 สายพันธุ์ สายพันธุ์โชว์ในปีนี้ สีขาวม็องบลัง สีชมพูมะลิ สีแดงกุหลาบ แดงวิเชียร เชียงใหม่พิงค์ ปากนกแก้ว หงส์เหิน และเขียวช๊อคโกแลต ชมวิธีการสาธิตปลูกดอกกระเจียวเปิดโอกาสให้ได้ทดลองปลูกเพื่อเป็นความรู้กับผู้ที่สนใจ และชวนชิมขนมไทยจากดอกกระเจียว ที่ไม่มีที่ไหนมาก่อน ในแบบฉบับเฉพาะของเพ ลา เพลิน พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกลิ่นอายความเป็นอีสานพื้นถิ่น ทั้งดอกไม้และขนมไทย ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างสีสันและส่งเสริมการเที่ยวเมืองไทยในช่วงกลางปีนี้ ซึ่งในช่วงเวลาระหว่าง เดือนมิถุนายน ? สิงหาคม 59 เป็นฤดูกาลที่ดอกกระเจียวจะบานสะพรั่งพร้อมกัน เป็นภาพบรรยากาศที่งดงามชวนให้ไปสัมผัสด้วยตัวเอง

ปัจจุบัน ทางโครงการฯ ได้นาดอกกระเจียวและปทุมมา จานวนประมาณ 100,000 หัว ปลูกในพื้นที่โครงการ โดยคาดหวังว่าการนาเอาพืชพันธุ์เหล่านี้เป็นดอกไม้พื้นถิ่นของภาคอีสาน เราจึงจัดแสดงโชว์และให้ความรู้กับเพื่อนาไปสร้างอาชีพอีกทางได้ และจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร ในแง่ของการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่นซึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดิน ต่อจากบรรพชนรุ่นก่อน และเพื่อให้เห็นการกระจายสายพันธุ์แก่เกษตรกร และผู้ที่เข้ามาศึกษา อันจะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรสืบไป

ทางเพ ลา เพลิน มองเห็นถึงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชาวบ้านและเกษตรกร และการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนนั้นมีความสาคัญ จึงริเริ่ม ?โครงการกระเจียวเพื่อน้อง? ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมรายได้ให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้นาความรู้จากการปลูกกระเจียว ไปใช้ในวิชาการเรียนด้านเกษตร ใช้เป็นวิชาชีพสร้างรายได้ โดยโครงการนี้เพ ลา เพลิน ได้สนับสนุนในการให้หัวพันธุ์กระเจียวกับโรงเรียนต้นแบบ เพื่อนาไปปลูกโดยการให้ความรู้จากทางนักวิชาการเกษตรของเพ ลา เพลิน และนาผลิตผลดอกกระเจียวที่สมบูรณ์แบบ นามาขายคืนให้กับทางเพ ลา เพลิน เพื่อนารายได้เข้าโรงเรียนเป็นทุนอาหารกลางวันให้นักเรียน ซึ่งในช่วงเทศกาลกระเจียวในปีนี้ เราจะได้เห็นต้นกระเจียวที่น้องๆ ในโครงการกระเจียวเพื่อน้องมาจัดแสดงโชว์ด้วย

กระเจียวที่จัดแสดงโชว์ในเทศกาล ?มนต์เสน่ห์ไม้งาม สยามทิวลิป? Siam Tulip Festival เนรมิตความสวยงามของดอกกระเจียวหลากหลายสีสันเต็มทุ่งดอกกระเจียว ภายในโรงเรือนจัดแสดงพันธุ์ไม้ตามฤดูกาลกับดอกกระเจียวที่จัดแต่งอย่างสวยงามกับดีไซน์ภายในสวนสวย ไฮไลท์ที่น่าสนใจสาหรับดอกกระเจียวอีกมากมาย เช่น ขั้นตอนสาธิตการปลูกกระเจียว การนากระเจียวมาทาเป็นขนมไทย ซึ่งไม่มีที่ไหนมาก่อนกับการทานขนมไทยตามราศี การใช้คุณค่าและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ของดอกกระเจียว มาปรุแต่งในแบบฉบับเพ ลา เพลิน ที่มีส่วนผสมของดอกกระเจียว ปั้นแต่งใน รูปแบบขนมไทย พร้อมน้าดอกกระเจียวโดยเชฟมืออาชีพ และเพื่อต้อนรับเทศกาลวันสาคัญในวันแม่ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ พาคุณแม่เที่ยวชมดอกกระเจียว ฟรี!!! พร้อมเลือกกิ๊ฟเซทกระเช้าขนมไทยตกแต่งด้วยดอกกระเจียว มอบให้สาหรับคนพิเศษในวันสาคัญ

เชิญเที่ยวชมความสวยงามของดอกกระเจียวได้ในเทศกาล ?มนต์เสน่ห์ไม้งาม Siam Tulip ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ? สิงหาคม 2559 ณ อุทยานไม้ดอกเพ ลา เพลิน บุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 044-634736-8หรือทางเวปไซต์ www.playlaploen.comบทความแนะนำ