เที่ยววัดพิพัฒน์มงคล เมืองมรดกโลก-สุโขทัย

"สุโขทัย" นครรุ่งอรุณแห่งความสุข เป็นแผ่นดินที่งดงามด้วยวัฒนธรรม ได้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดกโลก เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งของโบราณสถานในประเทศไทย

เมื่อผู้ใดได้แวะ ผ่านหรือเหยียบย่างเข้ามาก็เป็นมงคล ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกประการ และสิ่งที่มีค่าที่สุดของสุโขทัย คือ เมืองมรดกโลก มีพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ที่สวยงามที่สุดในโลก มีพระพุทธรูปทองคำที่งดงามมากมายหลายองค์ และมีผู้อัญเชิญไปประดิษฐานที่อื่นก็มีเป็นจำนวนมาก

"วัดพิพัฒน์มงคล" เป็น วัดหนึ่งที่ขอแนะนำให้ผู้มีโอกาสแวะไปเยือน

แต่ เดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างกลางทุ่งนา สันนิษฐานว่าเป็นวัดมาก่อนประมาณ 700 ปี ไม่ปรากฏหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ แต่พบเพียงรากฐานอุโบสถ เจดีย์โบราณ ซึ่งจมอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไปประมาณ 1.50 เมตร ตรงใจกลางวัดในปัจจุบัน

ต่อมา พระครูวรคุณประยุต (ครูบาญาณทิพย์)หรือ หลวงพ่อพิพัฒน์มงคล จาริกธุดงค์ไปในที่ต่างๆ ทั่วทั้ง 4 ภาคของประเทศ ไทย มีโอกาสธุดงค์ผ่านมาทาง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

ขณะ มานั่งปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานพักแรมตรงสถานที่วัดพิพัฒน์มงคลใน ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2526 นิมิตว่ามี พ่อขุนงามเมือง พ่อขุนเรืองอำนาจ พระเจ้าแสนคำฟู และเทพารักษ์ ที่ดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้ มาอาราธนาให้ท่านครูบาสร้างวัดขึ้นมาใหม่ โดยขอให้ครูบาญาณทิพย์ รับปากแล้วจะมีบริวารเก่าของพ่อขุนมาช่วยบำรุงให้สำเร็จ

หลวงพ่อ พิพัฒน์มงคลจึงอธิษฐานส่งกระแสจิตแผ่เมตตาอาราธนาคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ช่วยดลบันดาลให้ได้ทราบว่าสามารถสร้างวัดได้จริงหรือไม่ วันรุ่งขึ้นได้ร่วมกับศรัทธาสาธุชนผู้เลื่อมใสเริ่มพัฒนาบูรณะวัดขึ้นมาใหม่

วัดร้างกลางทุ่งใกล้กับป่าละเมาะแห่งนี้ เริ่มพัฒนาเรื่อยมา พร้อมทั้ง ได้รับอนุญาตจากกรมศาสนาให้สร้างวัด ถัดจากนั้นเพียง 1 ปี ก็ได้รับ อนุญาตตั้งเป็นวัดสมบูรณ์ได้ โดยใช้ชื่อว่า "วัดพิพัฒน์มงคล" ตามมงคล นามของครูบาญาณทิพย์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เป็นวัดที่มีศิลปวัฒน ธรรมแบบล้านนา ทั้งมหาวิหาร หอคำหลวง และศาลาต่างๆ สวยงามมาก 

ใน ขณะที่กำลังสร้างวัดอยู่นั้นได้ขุดพบวัตถุโบราณมากมาย เช่น มีด หอก ดาบ พระพุทธรูปบูชา พระเครื่องศิลปะต่างๆ รวมทั้งพระพุทธรูปเนื้อทองคำโบราณ (พระพุทธสุโขทัยโพธิ์ทอง) พระพุทธรูปเนื้อนาก พระพุทธรูปเนื้อเงิน พระพุทธรัตนชาติ

มีเรื่องเล่าในหมู่ชาวบ้านละแวกนี้ว่า ตรงบริเวณดังกล่าวทุกวันพระ 15 ค่ำ มีชาวบ้านมักพบเห็นแสงคล้ายลูกแก้วล่องลอยวนเวียนไปมาอยู่ประจำ เคยมีชาวบ้านหลายครอบครัวมาตั้งบ้านเรือนอยู่แถวนี้ แต่อยู่ไม่ได้นาน ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น

สำหรับพระพุทธสุโขทัยโพธิ์ทอง (หลวงพ่อทองคำ) องค์นี้ เชื่อกันว่า เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีเทพรักษา ถูกห่อหุ้มด้วยปูนโบราณไว้หนา 12 นิ้ว มีรักดำปิดทับไว้อีกชั้นหนึ่ง จะเห็นมีแสงเรืองๆ อยู่ในองค์พระตลอดเวลา ต่อมาปูนได้ กะเทาะออกเห็นเป็นองค์พระทองคำ สร้างด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก 9 กิโลกรัม อายุราว 500 ปี พุทธลักษณะเป็นพระศิลปะสุโขทัยยุคกลางปางมารวิชัย หน้านางคาง หยกหน้าตัก 9 นิ้ว และ 16 นิ้ว พระพักตร์อิ่มเอิบสวยงามมากยิ่งนัก

ต่อมาหลวงพ่อพิพัฒน์มงคล ได้รับมอบถวายพระพุทธรูปโบราณอีกจำนวนหนึ่ง จากคหบดีชาวลำพูน ในจำนวนพระทั้งหมดนั้น ได้ทราบภายหลังว่าบางองค์เป็นพระทองคำ ปัจจุบันประดิษฐาน อยู่ในหอมหาวิหารหลวงพ่อทองคำวัดพิพัฒน์มงคล และจากวัดร้างกลางทุ่งนาบนเนื้อที่ 22 ไร่ จนปัจจุบันมีเนื้อที่ 199 ไร่ 

ใน ปี 2558 หลวงพ่อพิพัฒน์มงคลจัดโครงการก่อสร้างมหาอุโบสถล้านนา หลังใหม่ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 14 เมตร ยาว 36 เมตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 ให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไตรโลกเชษฐ์ พระพุทธรูปเนื้อทองโบราณ หน้าตัก 109 นิ้ว งบประมาณก่อสร้างประมาณ 12 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี

จึง เชิญชวนผู้ที่ศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาบริจาคสมทบทุนได้ที่ครูบาญาณทิพย์ (พระครูวรคุณประยุต) ในโครงการก่อสร้างมหาอุโบสถล้านนา วัดพิพัฒน์มงคล ต.ทุ่ง เสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 โทรศัพท์ 0-5565-9072, 0-5565-9164, 08-1286-0330 โทรสาร 0-5565-9198 อีเมล์ [email protected]

วัด พิพัฒน์มงคลยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีสำนักปฏิบัติธรรมพลังจิตตภาวนาญาณทิพย์ ลานปฏิบัติธรรมพุทธมณฑลจำลอง และเมืองโบราณเก่าแก่ อายุประมาณ 880 กว่าปี ซึ่งบูรณะขึ้นมาใหม่ พร้อมทั้งหอเดินจงกรม หอปฏิบัติธรรม

สำหรับผู้ที่ต้องการมาปฏิบัติ ธรรม พักค้างแรมได้ที่วัด โดยมีห้องพักขนาดใหญ่จำนวน 10 ห้อง รองรับได้ประมาณ 40 กว่าคน และมีอาคารปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ที่สามารถรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้อีกจำนวน หนึ่ง

บริเวณรอบวัดได้ก่อสร้างสถานที่พักแรมเป็นศาลาเรือนนอน รองรับได้หลายร้อยคน และอาคารให้สำหรับผู้ค้าขายเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อค้างแรมเข้าพักได้ ตลอดเวลา ทางวัดได้นำอาหารและน้ำไว้ให้บริการตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

การเดินทางไปวัดพิพัฒน์มงคล ออกจากกรุงเทพฯ โดยเส้นทางหลักที่ใช้ คือ วิ่งถนนสายเอเชีย (ทางหลวง 32) ผ่าน จ.พระนคร ศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ จากนั้นตัดไปทางถนนหลวงหมายเลข 117 ผ่าน จ.พิจิตร และพิษณุโลก ก่อนตัดเข้าถนนหลวงสาย 12 เข้า จ.สุโขทัย ทาง อ.กงไกรลาศ ผ่าน อ.ศรี สำโรง อ.เมือง (ทางไป จ.ตาก) เมื่อมาถึงสี่แยกวังกระจาย ให้เลี้ยวขวา เข้าถนนหมายเลข 1113 เมื่อมาถึงสี่แยกนาทุ่ง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 1048 (ทางไป อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย, จ.ลำปาง) (จากตัวเมือง จ.สุโขทัยไป อ.ทุ่งเสลี่ยม ระยะทาง 60 กิโลเมตร) มีป้ายของวัดที่ทางการท่องเที่ยวฯ ติดบอกตลอดทาง

หรือเดินทางได้ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส บินตรงเส้นทางกรุงเทพฯ-สุโขทัย วันละ 2 เที่ยวบิน โดยใช้เครื่องบินแบบ ATR72-200 ขนาด 70 ที่นั่ง เที่ยวบินแรก PG211 ออกจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 07.00 น. ถึงสุโขทัยเวลา 08.15 น. และเที่ยวบินที่สอง PG213 ออกจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 15.15 น. ถึงสุโขทัยเวลา 16.30 น.

สำหรับ เที่ยวบินจากสุโขทัย-กรุงเทพฯ เที่ยวบินแรก PG212 ออกจากสุโขทัยเวลา 08.45 น. ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 10.00 น. และเที่ยวบินที่สอง PG214 ออกจากสุโขทัย เวลา 17.00 น. ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 18.15 น. จากสนามบินไปวัดพิพัฒน์มงคล ระยะทาง 30 กิโลเมตร (ทางวัดมีรถรับส่ง)

หรือ เดินทางได้โดยรถโดยสาร บริษัท วินทัวร์ ขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ รถออกเวลา 17.50 น. และเวลา 22.00 น. ของทุกวันหรือโทร.จองตั๋วสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท วินทัวร์

ไหว้พระเที่ยวทุ่งเสลี่ยม

ใน อ.ทุ่งเสลี่ยมยังมีสถานที่ไหว้พระและสถานที่อื่นๆ ให้เที่ยวชมด้วย ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล ตั้งอยู่บ้านกมลราษฎร์ ม.1 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่ง เสลี่ยม จ.สุโขทัย วัดนี้เดิมเป็นที่ตั้งของวัดในสมัยเมืองบางขลัง ซึ่งยังมีซากสิ่งก่อ สร้างเหลือไว้ศึกษา ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

วัดทุ่งเสลี่ยม เป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลานาค ปรก ตั้งอยู่บ้านทุ่งเสลี่ยม หมู่ 3 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ในวันที่ 26 ก.พ. ของทุกปี ซึ่งเป็นวันกราบหลวงพ่อศิลา จะมีขบวนแห่ครัวทาน ขบวนพานพุ่มจากทุกวัดในเขตอำเภอที่สวยและงดงาม และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมสักการะด้วย

ชม อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ทุเลาใน อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ป่าแม่ลำพัน-ป่า แม่มอก อยู่ในพื้นที่หมู่ 9 บ้านแม่ทุเลาใน ต.กลางดง และต.ทุ่งเสลี่ยม ติดต่อ อ.เถิน จ.ลำปาง มีทัศนียภาพที่สวยงาม ห่างจากอำเภอทุ่งเสลี่ยม ประมาณ 20 ก.ม.

โด่ แม่ถัน อยู่ในพื้นที่หมู่ 11 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม ซึ่งมีวัด เชิงผา อยู่ติดกับเชิงเขาแม่ถัน และถ้ำเชิงผา (ถ้ำอุบาลี) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งเสลี่ยม ทางวัดได้เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่มีคุณค่าหลายอย่าง เช่น ซุ้มที่นั่งทรงไทย บริเวณใกล้วัดเชิงผา มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ ถ้ำแม่ถัน หรือถ้ำดิน ถ้ำเชิงผา ลำน้ำแม่มอก ห่างจาก อ.ทุ่งเสลี่ยม ประมาณ 6 ก.ม. และเที่ยวชมอ่างเก็บน้ำห้วยหัวแหวน อยู่ในพื้นที่หมู่ 5 บ้านหนองผักบุ้ง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดทุกชนิด และเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม ห่างจาก อ.ทุ่งเสลี่ยม ประมาณ 10 ก.ม.บทความแนะนำ