คนที่อยู่แต่ในกะลา มักแปรคำพูดคนอื่น ไปในทางไม่ดีเสมอ

10

มักคิดว่าตัวเองถูกเสมอ
มักมีความเชื่อแปลกๆ คิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่ถูกเสมอ เกิดข้อการแย้ง จะเถียงหรือใช้คำพูดเพื่อมาแสดงให้เห็นว่าตัวเองคิดถูก ไม่ฟังเสียงของคนอื่น มีตรรกะแปลกๆ ไม่รู้จักแยกแยะ จำไว้เลยว่าถ้าเจอคนแบบนี้ ให้เราเงียบนิ่งเสียดีกว่า เพราะยังไงก็แล้วแต่เขาจะไม่ฟังเรา

ทำตัวเหนือตลอด
ว่าตัวเองนั้นดีกว่าคนอื่นเสมอ มีงานวิจัยบอกว่าคนที่คิดแบบนั้นมักมีไอคิวต่ำ ไม่สามารถเข้าใจอะไรได้ง่ายๆ ไม่เหมือนคนชราที่พร้อมจะเข้าใจเห็นอกเห็นใจและช่วย เหลือผู้อื่น ถ้าเจอคนแบบนี้วิธีที่ดีที่สุดคือ การเงียบเอาไว้จะดีที่สุดกับตัวเรา

คนที่ชอบโยนความผิด
คนเรามักมีหลายประเภท แต่ประเภทที่ทำผิดแล้วไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไข ทั้งยังโยนความผิดให้ผู้อื่น แบบนี้เขาเรียกว่า โง่ เพราะไม่มีความยอมรับในตัวเอง ว่าสิ่งที่ทำนั้นผิด ถ้าทำผิดแล้วรู้จักแก้ไขจำไว้เลยว่าวันข้างหน้าเราจะไม่ผิดอืก จำเอาไว้เป็นบทเรียนที่ดี

คนที่ชอบ ก้าวร้าว เพื่อกลบเกลื่อน
มีงานวิจัยบอกไว้ว่า พวกที่ฉลาดน้อยจะก้าวร้าวมากกว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คนฉลาดน้อยไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จะแสดงอาการโ ม โ หก้ า วร้ าวเพื่อกลบเกลื่อน ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ ให้ตัวเราหนีออกมา ถ้าหากยังคงคุมสถานการณ์ตัวเขาเองไม่ได้เขาจะรู้สึกไม่พอใจกับตนเอง อัดอึดไปเอง

อยากให้จำไว้เสมอว่า ไม่มีประโยชน์อันใดที่เราจะต้องไปนั่งเถียงกับคนที่อยู่ในกะลา ถ้าหากเรานั้นหยุดได้จงหยุดเสียดีกว่า อย่าพยายามเอาชนะ เพราะเรานั้นไม่สามารถเอาชนะคนโ ง่เหล่าได้ จงปล่อยให้เป็นไปตามเวรกรรม ใช้เหตุผล ก็ไม่เป็นผลกับคนจำพวกนี้ เถียงไปก็มีแต่เสียอารมณ์เปล่าๆ เวลาชีวิตของเรามีค่า อย่าเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนแบบนี้เลย

โพสใกล้เคียง