ไม่มีสิ่งใดในโลกศักดิ์สิทธิ์เท่า พ่อและแม่ของท่านอีกแล้ว

5

ลูกจะเติบโตมาได้
ก็ต้องมีพ่อแม่คอยดูแลยามเด็ก
กว่าเราจะโตมาได้อย่างทุกวันนี้
เราต้องคอยให้พ่อและแม่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอด
เพราะฉะนั้นพ่อและแม่ก็เปรียบดั่งคนที่ให้ชีวิต
และทำให้เราเติบโตและอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้
แต่หลายคนกลับไม่สนใจใยดีพ่อแม่

ไม่คิดที่จะทำให้ท่านสบายใจเลยสักครั้ง
คนบางคนกราบพระกราบคนอื่นมาตลอดทั้งชีวิต
แต่กลับไม่เคยกราบพ่อแม่เลยสักครั้ง

เอาเวลาไปบูชาอย่างอื่น เคารพอย่างอื่น
แต่กลับไม่เคยเคารพพ่อแม่หรือทดแทนบุญคุณพ่อแม่
พ่อแม่ก็เปรียบเสมือนพระในบ้าน ที่เราสามารถแสดงความรัก
ของเราที่มีต่อท่านได้อย่างเต็มที่

หากทุกวันนี้ยังมีพ่อแม่ก็ขอให้นึกถึงท่านเข้าไว้
และตอบแทนบุญคุณท่านตราบเท่าที่ยังมีโอกาส
ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไป
อย่ามาคิดตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ในวันที่ท่านจากไปแล้ว
เพราะตอนที่ท่านยังอยู่คุณไม่คิดที่จะตอบแทนบุญคุณท่าน

โพสใกล้เคียง