ท่องเที่ยว

เปิดเกาะสิมิลัน นักท่องเที่ยวเตรียมชุดว่ายน้ำ ไปลุยกันได้เลยสิมิลัน พร้อมเปิดเกาะ 15 ตุลาคม นี้ เตรียมชุดว่ายน้ำรอได้เลย!

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ หลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติมีคำสั่งปิดหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ให้ระงับการท่องเที่ยวตั้งแต่เกิดโควิด-19 งวดที่ 19. 19 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายทำให้นักท่องเที่ยวตั้งตารอที่จะกลับไปเยี่ยมชมทะเลอันดามันที่สวยงามซึ่งได้ฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากปิดเกาะยาวเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถลงไปชมความงามของเกาะสีมานได้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

ทัศเนศน์ เพชรคง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กล่าวว่า ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เราเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ เพราะเรายึดมั่นในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เริ่มเปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 64 ถึง 15 พ.ค. 65 รวมประมาณ 7 เดือน เที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับและกิจกรรมดำน้ำ 525 คนต่อวัน กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว จำนวน 3,850 คนต่อวัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ดำเนินการในรูปแบบ New Normal นักท่องเที่ยวแบ่งเป็น 2 ส่วนเพราะต้องเดินทางผ่านโอเปอเรเตอร์ ผู้ประกอบการต้องสร้างระบบที่เราแยกรูปแบบการซื้อตั๋วล่วงหน้า 1 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน สามารถซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคมถึง 14 พฤษภาคม ตามประกาศเปิดสวนสนุกและประกาศการซื้อ ตั๋วที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้ประกาศไปแล้ว

ส่วนโอเปอเรเตอร์แบ่งเป็น 2 ส่วน เพราะเป็นส่วนต่อขยายแซนด์บ็อกซ์จากภูเก็ต มีระบบ SHA PLUS ที่รองรับมาตรฐาน ตัวดำเนินการเองแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนใดที่ผ่าน SHA PLUS ถือว่าเป็นมาตรฐานการรับรองการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย สามารถดำเนินการซื้อตั๋วได้ ประกอบด้วย คนขับเรือ มัคคุเทศก์ แต่สำหรับเรือที่ไม่ผ่าน SHA PLUS จะต้องนำใบรับรองการฉีดวัคซีนมาด้วย ใบรับรองการฉีดวัคซีนจะนำมาประกอบกับการซื้อตั๋วทุกครั้ง

ส่วนการท่องเที่ยวเองต้องได้รับการรับรองจากผู้ประกอบการที่มีรายชื่อที่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าต้องผ่านการฉีดวัคซีนของจังหวัด หลังจากที่เรือลงก่อนจะเข้าเกาะแล้วจะมีระบบ New Normal ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ปี 2564 สำหรับเรือดำน้ำ เราจะมีชุดตรวจสอบเรือดำน้ำทั่วอุทยาน โดยมีจุดดำน้ำ 21 แห่ง เราจะตรวจสอบเรือทุกลำ นักท่องเที่ยวเองต้องมีสำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนด้วย ส่วนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 85 คน ฉีดวัคซีนครบ 3 ครั้งแล้ว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันของเรามีมาตรฐาน 100% นักท่องเที่ยวจึงวางใจได้

ซึ่งเราจะเริ่มจำหน่ายบัตรในวันแรกคือ 14 ตุลาคม นี้เป็นวันแรก สามารถจองตั๋วได้สองวิธี: นักท่องเที่ยวซื้อตั๋วเพื่อเดินทางไปหมู่เกาะสิมิลัน ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันหรือจองผ่านบริษัทนำเที่ยว ในธุรกิจนำเที่ยวหมู่เกาะสิมิลันแต่ละแห่ง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 93 หมู่ที่ 5 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา หรือโทร 076-453272Back to top button