ท่องเที่ยว

เตรียมเปิด คลองโอ่งอ่าง ให้บริการพายเรือคายัค 15 ต.ค.นี้คลองโอ่งอ่างเตรียมกลับมาให้บริการพายเรือคายัคอีกครั้ง 15 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 พล.ต.ท. พล.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ ยอดผู้ติดเชื้อลดลง และกรุงเทพมหานครได้ประกาศการผ่อนคลายสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนให้สามารถดำเนินกิจกรรมและกิจกรรมบางอย่างได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชน กทม.จะเปิดถนนคนเดินคลองอองอังอีกครั้งทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 15.00 – 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 64 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาเคอร์ฟิว โดยจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายและความปลอดภัยของทุกคน โดยกำหนดให้ผู้ค้าหรือผู้ประกอบการทั้งหมดได้รับการคัดกรองรายสัปดาห์ (ATK) (ATK) ทุกสัปดาห์พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวผู้ค้าและแสดงผลการคัดกรองทุกครั้งที่ซื้อขาย ซึ่งขณะนี้กำหนดให้ผู้ค้าทำการค้าเพื่อคัดกรอง (ATK) ในวันที่ 14 ตุลาคม 64 เวลา 09.00 น. ที่ริมคลองอองอ่าง สำหรับผู้ที่เข้าชมหรือซื้อสินค้าปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ใส่แมสตลอดเวลาและเว้นระยะห่าง ฯลฯ

สำหรับกิจกรรมภายในถนนคนเดินคลองอ่างอ่าง เปิดให้พายเรือคายัคฟรีอีกครั้ง มีเรือให้บริการ 15 ลำ รอบละ 30 นาที สามารถรับบัตรคิวได้ที่ท่าเรือหน้าสะพานเหล็กสแควร์ (สตรีทอาร์ทการ์ตูนกองทัพ) ฝั่งกรุงเทพฯ ใกล้สะพานดำรงสถิตย์ ซึ่งเปิดคิวสุดท้ายเวลา 19.00 น. รวมภาพสตรีทอาร์ต ผลงานศิลปะที่สวยงามสะท้อนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน รอบคลองกำแพงสะพานภานุพันธุ์ถึงสะพานดำรงสถิตรวมทั้งการแสดงกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงดนตรี การแสดงดนตรีเปิดหมวกของเยาวชน และประชาชนทั่วไปก็มีลานสำหรับกิจกรรมต่างๆ ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น จันทร์แช่ จันทร์ชิม ช๊อปปิ้ง จันทร์ วัฒนธรรมจันทร์ บ้าน เป็นต้นส่วนพ่อค้าในถนนคนเดินคลองอองอ่างเป็นพ่อค้าเดียวกันกับที่จดทะเบียนกับที่ว่าการอำเภอ สามารถเข้ามาค้าขายได้ฟรี แต่ขยะต้องทำความสะอาดและเก็บไว้ในพื้นที่ขาย สินค้าจะจำหน่ายตลอดเส้นทางทั้ง 2 ฝั่ง รวมระยะทางกว่า 1,900 เมตร ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ เครื่องประดับ ต้นไม้ ดอกไม้ และไม้ประดับ เป็นต้นBack to top button