ท่องเที่ยว

ประกาศเปิดอุทยานฯ อ่าวพังงา และแหล่งท่องเที่ยวทุกจุด ต้อนรับเปิดประเทศ 1 พ.ย.64 นี้อุทยานฯ อ่าวพังงาประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกจุดต้อนรับเปิดประเทศ 1 พ.ย.64 นี้

ศรายุทธ ตันเถียน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ประกาศ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เกี่ยวกับการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ก่อนหน้านี้ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้เปิดสถานที่ท่องเที่ยวเฉพาะ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เขาตะปู-เขาพิงกัน และเกาะทะลุ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 64 จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มีนโยบายเปิดประเทศ เปิดจังหวัด และเปิดสถานที่ท่องเที่ยว 1 พฤศจิกายน 64อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จึงขอเปิดสถานที่ท่องเที่ยวและพักในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 คือ เรือนำเที่ยวทุกลำต้องมีใบอนุญาตเข้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และไม่เกินอายุที่อนุญาต เจ้าหน้าที่ กัปตันเรือ และนักท่องเที่ยว ต้องได้รับวัคซีนครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วอย่างน้อย 14 วัน หรือมีใบรับรองการตรวจเชื้อ COVID-19 โดยเปลี่ยนได้ไม่เกิน 7 วัน แสดงต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสามารถเดินทางกับผู้ปกครองได้ เรือสำราญต้องมีที่นั่งไม่เกิน 60 เปอร์เซ็นต์ นักท่องเที่ยวต้องผ่านจุดคัดกรองสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นักท่องเที่ยวต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ณ จุดที่กำหนดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เท่านั้น นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการ New Normal โดยใช้ DMHTTA ใส่หน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ ติดตั้งตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา รักษาระยะห่าง ใช้แอปพลิเคชั่น Thai win ติดตั้งตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา รักษาระยะห่าง ใช้แอปพลิเคชั่น Thai win ติดตั้งตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาBack to top button