ท่องเที่ยว

บุรีรัมย์เตรียมสูตรเด็ด ลูกชิ้นยืนกินผสมกัญชา ให้นักท่องเที่ยวได้ชิมบุรีรัมย์ผุดโปรเจค ลูกชิ้นยืนกินผสมกัญชารับนักท่องเที่ยว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดตัวโครงการใหม่ เปิดบ้าน เปิดเมือง ขับเคลื่อนงานสาธารณสุขทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมเปิดศูนย์ให้คำปรึกษากัญชา กัญชง จ. เตรียมเปิดเมนูเด็ด “ยืนกินลูกชิ้น” และซอสผสมน้ำกัญชา เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมโมเดน่า อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์ พิเชษฐ์ พึ่งทอด แพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “แนวทางการขับขี่” เตรียมความพร้อมหลังเปิดประเทศ และบุรีรัมย์เป็นหนึ่งใน 17 จังหวัดที่ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมอย่างอิสระแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวในการประชุมวันนี้ เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน ต้องรู้จักบทบาทของเจ้าหน้าที่อำเภอในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภายใต้กฎหมายใหม่ ควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด

อีกทั้งยังจะพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในแต่ละภาคอีกด้วย ในการเป็นศูนย์กลางของ “กัญชา กัญชา ผลิตภัณฑ์กัญชา” เพื่อแสดงให้เห็นว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานอำเภอ พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการป่าน

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการเพาะปลูก นำเข้า และส่งออก กัญชา กัญชา ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการในบุรีรัมย์มีใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชาทางการแพทย์ 26 ใบ และใบอนุญาตผลิตกัญชง (ปลูก) จำนวน 8 ใบ
ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำส่วนประกอบของกัญชา กัญชง มาแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาได้ ป่านคือการพัฒนาของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมเปิดเมือง
ดร.พิเชษฐ์ ยังกล่าวอีกว่า การนำกัญชามาใช้เพื่อเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ นับจากนี้ไปจะมีการจัดเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ แล้วถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ประกอบการโดยทำหน้าที่ เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกัญชา และในไม่ช้าจะกระตุ้นให้ลูกชิ้นยืนกิน มีส่วนผสมของกัญชา รวมทั้งซอสจะต้องผสมกับน้ำกัญชา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการส่งเสริมการปลูกกัญชาและการเพาะปลูกกัญชาและดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์อีกทางหนึ่งด้วยBack to top button