www.Facebook.com/GigGogDotComมทร.ธัญบุรี รับนักศึกษากว่า 2.5 พันคน
มทร.ธัญบุรี รับนักศึกษากว่า 2.5 พันคนปีการศึกษา 2555 มทร.ทั้ง 9 แห่ง เปิดรับนักศึกษาร่วมกัน ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 3 อันดับในกลุ่มสาขาวิชา กลุ่มเดียวกัน แต่เลือกข้าม มทร.ได้รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญา...

Tag : มทร.ธัญบุรี , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี
มหา""ลัยวลัยลักษณ์รับตรง1,630คน
ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553 ใน 32 หลักสูตร จำนวน 1,630 คน ดังนี้ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ รับ 70 คน ภาษาจีน 7...

Tag : คน , รับ , บริหารธุรกิจ , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มทร.ธัญบุรียืนยันไม่เลื่อนสอบรับตรง
รศ.ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ มทร.ธัญบุรี ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 ด้วยระบบรับตรง โดยแบ่งการสอบเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสต...

Tag : มี.ค. , มทร.ธัญบุรี , 12-13
ผลวิจัยขี้เถ้าแกลบฆ่าเชื้อโรคในเครื่องซักผ้า
เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่า เครื่องซักผ้า สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเรานั้นต้องการการบำรุงรักษาและทำความสะอาดเช่นเดียวกันกับการถนอมเสื้อผ้าให้ดูใหม่ สะอาด กลิ่นหอมสดชื่น และปลอดภัยจากเชื้อโรค แต่เชื่อหรือไม่ว่าการเลือกซื้อผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ให้กลิ่นหอมและสามารถขจัดครา...

Tag : นายปัญญา , 100% , ดร.รัชฏาพร , พบว่า
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 19 มกราคม 2553
วันนี้ เวลา 15.30 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา จากวังศุโขทัย ไปทรงยกช่อฟ้าหอสวดมนต์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดขนอนใต้ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 17.55 น. พระบาทสมเด็จพระเ...

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , สยามบรมราชกุมารี , จังหวัดเชียงใหม่ , เฝ้าทูลละอองพระบาท , น. , เวลา , อำเภอเมืองเชียงใหม่ , ในการนี้ , พระวรชายา , พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ , สยามมกุฎราชกุมาร
ราชภัฏเพชรบุรีเปิดรับตรง
ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เพชรบุรี เปิดเผยว่า มรภ.เพชรบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2553 ใน 7 คณะ สาขาวิชาละ 40 คน ดังนี้ คณะครุศาสตร์ (ปริญญาตรี 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พลศึกษา (4 ปี) วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะมนุษยศาส...

Tag : ปี) , การบัญชี , (เทียบโอนได้) , ภาษาอังกฤษ , 2553 , การจัดการทั่วไป , มรภ.เพชรบุรี , เคมี , ชีววิทยา
มรภ.บุรีรัมย์รับนศ.2,000คน
รศ.โกวิท เชื่อมกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) บุรีรัมย์ เปิดเผยถึงการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติหลักสูตรปริญญาตรี ประเภทบุคคลทั่วไปประจำปีการศึกษา 2553 รวมทุกสาขาวิชาจำนวน 2,000 คน ว่า คณะครุศาสตร์ (ปริญญาตรี 5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย รับ 20 คน ภาษาอังกฤษ 20 คน ดนตรีศึกษา 30 คน นาฏศิลป์ 40 คน พลศึกษ...

Tag : คน , รับ , 2553 , มรภ.บุรีรัมย์ , ภาษาอังกฤษ , สาขาวิชาภาษาไทย
ปี 53 ราชภัฏพิบูลสงครามรับตรง 2,976 คน
ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.) เปิดเผยว่า มรพส.กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง และโควตา ประจำปีการศึกษา 2553 ใน 6 คณะ 60 สาขาวิชา จำนวน 2,976 คน ดังนี้ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี รับ 260 คน จำแนกเป็น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 40 คน การศึกษา...

Tag : คน , จำแนกเป็น , รับ , คณิตศาสตร์ , 2552 , จำนวน , แบ่งเป็น , ธันวาคม , วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ , โทร. , วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศูนย์มทร.สุวรรณภูมิรับตรง4.7พันคน
ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2553 นี้ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ด้วยวิธีรับตรง ใน 4 ศูนย์ 6 คณะ รวมทั้งสิ้น 4...

Tag : คน , (สมทบ) , รับ , ปริญญาตรี , จำแนกเป็น , หลักสูตรเทียบโอน , การบัญชี , การจัดการ-การจัดการทั่วไป , เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ , วิศวกรรมไฟฟ้า , การตลาด
ไส้กรอกหมูฯ ไฮไลต์เด็ด
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ฯปี 4 ภายหลังประชาชนมีโอกาส ได้ลิ้มชิมรส ตับบดเสวย หนึ่งในผลิตภัณฑ์ฝีพระหัตถ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อันลือเลื่อง แล้ว สำหรับปีนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แม่งานใหญ่ได้จัดงาน เพื่อน พึ่ง (ภาฯ) 2552 และสวนอัมพรเกษตรแฟร์ ปีที่ ...

Tag : ธ.ค. , 2552 , พระตำหนักวังสวนกุหลาบ , น. , ระหว่างวันที่ , เวลา , (ภาฯ) , อาทิ , วัน , พระวรราชาทินัดดามาตุ , พระองค์เจ้าโสมสวลี
มทร.ธัญบุรีเปิดรับตรง นศ.ใหม่
รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีด้วยวิธีรับตรง ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 150 คน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม หลักสูตร ค.อ.บ 5 ปี จำนวน 130 คน หลักสูตร 4 ปี 150 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 245 คน คณะว...

Tag : คน , 2553 , กุมภาพันธ์ , พฤศจิกายน , มีนาคม , สอบวันที่ , หลักสูตร , ปี , 2552-28 , จำนวน
ชาวบ้านช่วยควายหลงฝูงถูกแท็กซี่ชนบาดเจ็บ
เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 13 ต.ค. นายกฤษดา สังข์ฆะศรี อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รับแจ้งจากนายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ขาว อายุ 25 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ว่ามีควายวิ่งอยู่บนถนนพหลโยธินปากทางเข้าเมือง ถูกรถ...

Tag : วิทยาเขตปทุมธานี , น. , ปี
สรุปประชาพิจารณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยแอดมิชชั่น
ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สทศ.ได้เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบและค่าน้ำหนักต่าง ๆ ที่จะใช้สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง หรือแอดมิชชั่น ระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย. ผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th นั้น ขณะนี้ตนไ...

Tag : O-NET30% , O-NET20% , GPAX20% , GPAX , GAT20% , GPAX10% , GAT10% , 10% , หรือ , PAT1=10% , PAT2.1=10%
AGCO คว้าสัญญาธุรกิจครั้งสำคัญในประเทศจีน
AGCO Corporation (NYSE:AGCO), Your Agriculture Company ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรระดับโลก ประกาศว่า บริษัทชนะการประมูลสัญญาจัดหารถแทรกเตอร์ให้กับรัฐบาลของมณฑลเหอหลงเจียง ประเทศจีน โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อขยายขอบเขตเทคโนโลยีการเกษตรและความสามารถในการผลิตของท้องถิ่นจีน ภายใต้เงื่อนไขของข้...

Tag : AGCO , Valtra , ประจำภูมิภาคยุโรปตะวันออกและเอเชีย
เนวินอาสาคุมความปลอดภัยมาร์คเยือนบุรีรัมย์
เนวินคุมความปลอดภัยมาร์คเอง เมื่อวันที่ 8 ก.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า การลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ของนายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 11 กรกฎาคม ได้มีการเตรียมกำลังตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 ประมาณ 3,000 คน มารักษาความปลอดภัย โดย จะมีตำรวจบางส่วนสวมเสื้อน้ำเงินปกป้องสถาบันของ กระทรว...

Tag : จ.บุรีรัมย์ , การลงพื้นที่ , จ. , บุรีรัมย์ , พรรคเพื่อไทย , คน , กล่าวว่า , ว่า , นายโสภณกล่าว , ส.ส.บุรีรัมย์ , ของนายอภิสิทธิ์
เนวิน เสนอตัวอารักขา อภิสิทธิ์ เยือนอีสาน! ระดมตร. 3 พันนาย รปภ.-เสื้อน้ำเงินสมทบ
"เนวิน"โต้โผใหญ่บัญชาการคุมความปลอดภัย"มาร์ค"เยือน"บุรีรัมย์"เอง จัดตร."เสื้อน้ำเงิน"ชุดเดียว"พัทยา"ร่วมอารักขา "โสภณ"เปิดบ้านเลี้ยงข้าวหลังเสร็จงาน พท."ขู่"เสื้อแดง"โผล่รับนายกฯ ภาวนาอย่าทุบรถอีก "เนวิน"คุมความปลอดภัย"มาร์ค"เอง เมื่อวันที่ 8 ก.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า การลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ของนายอภิ...

Tag : จ.บุรีรัมย์ , บุรีรัมย์ , พรรคเพื่อไทย , พท. , จ. , การลงพื้นที่ , ขู่ , โผล่รับนายกฯ , ว่า , กล่าวว่า , คน
เนวินเสนอตัวอารักขาอภิสิทธิ์เยือนอีสาน ระดมตร. 3 พันนายรปภ. เผยมีชุดเดิมเสื้อน้ำเงินจากพัทยาสมทบ
เนวินโต้โผใหญ่บัญชาการคุมความปลอดภัยมาร์คเยือนบุรีรัมย์เอง จัดตร.เสื้อน้ำเงินชุดเดียวพัทยาร่วมอารักขา โสภณเปิดบ้านเลี้ยงข้าวหลังเสร็จงาน พท.ขู่เสื้อแดงโผล่รับนายกฯ ภาวนาอย่าทุบรถอีก เนวินคุมความปลอดภัยมาร์คเอง เมื่อวันที่ 8 ก.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า การลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ของนายอภิสิทธิ์ เวชาชี...

Tag : จ.บุรีรัมย์ , บุรีรัมย์ , พรรคเพื่อไทย , จ. , การลงพื้นที่ , ของนายอภิสิทธิ์ , ส.ส.บุรีรัมย์ , กล่าวว่า , ว่า , คน , นายโสภณกล่าว
ราชภัฏภูเก็ตดึงวิศวกรเวิร์กช็อปน.ศ.
ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.) เปิดเผยว่า โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการผลิตอาหารกระป๋องอย่างมีคุณภาพ ให้กับนักศึกษาในโปรแกรม 35 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือเ...

ไผ่พืชเศรษฐกิจคึกคัก นักธุรกิจ-เกษตรกรแห่ร่วมงาน หนุนต่อยอดเพิ่มมูลค่ามหาศาล
นักธุรกิจ-เกษตรกรกว่า350ชีวิตแห่ร่วมงานไผ่สร้างเศรษฐกิจ ชมพันธุ์หายากกว่า30ชนิด นักวิชาการป่าไม้หนุนต่อยอดเพิ่มมูลค่ามหาศาลทัดเทียมจีน-ญี่ปุ่น สร้างโอกาสคนไทย เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 มิถุนายน ที่ห้องประชุมหนังสือพิมพ์ข่าวสด นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ในเครือมติชน จัดสัมมนาในหัวข้อ ไผ่...พืชสร้างไพ...

Tag : มติชน , กล่าวว่า , จำกัด , (มหาชน) , ไผ่ตง , บริษัท , ฯลฯ , ปี , คือ
จุฬาฯพบกิ้งกือ12ชนิดใหม่ของโลก
นักวิจัยจุฬาฯจับมือทีเคพาร์ค แถลงเปิดตัวการค้นพบกิ้งกือ 12 ชนิดใหม่ของโลกในไทย เตรียมลงพื้นที่ขยายผลเพิ่มในภาคตะวันตก เชื่อมีอีกกว่า 500 ชนิดที่รอการค้นพบ ขณะะที่ทั่วโลกค้นพบแล้วกว่า 3,000 ชนิด ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้ทีมวิจัย จุฬา ฯ พ...

Tag : จุฬา , ชนิด , ได้แก่ , จ.สตูล , จ.นครศรีธรรมราช , 2551 , 3 , 000 , ศ.ดร.สมศักดิ์
เผยคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดแอดมิชชั่นปี52(จบ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) เลือกสอบวิชาภาษาไทย 2 5,072.0000-3,552.0000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 5,406.0000-3,549.0000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 5,395.1000- 3,848.4000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 5,238...

Tag : 0.0000-0.0000 , สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , ปี) , (หลักสูตร , สาขาวิชาภาษาไทย , สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ , สาขาวิชาคณิตศาสตร์ , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สภาสูงฉลุยเลือก2อัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 13 มี.ค. ในการประชุมวุฒิสภา ที่รัฐสภา มีนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 เป็นประธานการประชุม วาระการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 ตำแหน่ง โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อมี 4 คน ได้แก่ นายอำนวย ยศสุข อดีตรมช.พาณิชย์ นายอารยะ วิวัฒน์วานิช อดีตผู้ว่าฯพังงา พล.อ.เกษมชาติ ...

Tag : ด้วยคะแนน , นายอำนวย , และนายไพรัช , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , เสียง , ปี , ปัจจุบันอายุ
วุฒิสภาเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่ได้แล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ในการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม มีนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม วาระการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 ตำแหน่ง โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อมีจำนวน 4 คน ได้แก่ นายอำนวย ยศสุข อดีตรมช.พาณิชย์ นายอารยะ วิวัฒน์วานิช...

Tag : นายอำนวย , ปี , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , และนายไพรัช , เสียง , ปัจจุบันอายุ , ด้วยคะแนน
ตู้ควบคุมอากาศชะลอพืช-ผักเหี่ยว นวัตกรรมฝีมืออาจารย์ราชมงคล
อ.วรินธร ยิ้มย่อง และ อ.ชูชีพ ผ่องพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คิดงานวิจัย การออกแบบและสร้างการเก็บรักษาแบบควบคุมสภาพอากาศ เพื่อชะลอพืช-ผักไม่ให้เหี่ยวก่อนถึงมือผู้บริโภค อ.วรินธร กล่าวว่า ปัญหาสำค...

Tag : คือ , เปอร์เซ็นต์ , ซึ่งมีความบริสุทธิ์ประมาณ , อ.วรินธร

 1 

เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี , ขายของออนไลน์ , ความรัก , จักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , ขายจักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , งานราชการ ,

ข่าว
- ข่าวบันเทิง
- ข่าวการเมือง
- ข่าวเศรษฐกิจ
- ข่าวกีฬา
- ข่าวอาชญากรรม
คลิป
- คลิปตลก
- คลิปมิวสิควีดีโอ
- คลิปกีฬา

ท่องเที่ยว
- เที่ยว InTrend
- ตะลอนกิน
ความรัก
- คลินิกต้นรัก
- Sex
- แต่งงาน

สุขภาพ
- รู้ทันโรค
- เกร็ดสุขภาพ
ดูดวง
- ดูดวงรายวัน
- ดูดวงวันเกิด
- ทำนายฝัน
- แก้ดวงปรับฮวงจุ้ย
- ทายนิสัย
ภาพยนต์
- ที่กำลังฉาย
- โปรแกรมหน้า

ละครดังซีรี่ย์
- ไทย
- เกาหลี
- ญี่ปุ่น
เกมส์
- เกมส์ทำอาหาร
- เกมส์ปลูกผัก
- เกมส์แต่งตัว
- เกมส์รถแข่ง
- เกมส์ต่อสู้
- เกมส์ยิง
- เกมส์กีฬา
เนื้อเพลง
- เนื้อเพลงไทย
- เนื้อเพลงสากล
GigGog.com © copyright 2003-2015 All right reserved. contact us : webmaster@giggog.com